Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

 

0911.95.8838

TƯ VẤN QUYẾT TOÁN THUẾ

 

TƯ VẤN QUYẾT TOÁN THUẾ

 

 

Quyết toán nghĩa vụ về thuế với Cơ quan thuế (CQT) là việc sẽ xẩy đến trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhằm giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa thiệt hại về thuế , qui trình thực hiện dịch vụ Tư vấn quyết toán thuế của chúng tôi như sau:

  • Tra soát & lập báo cáo dự báo rủi ro từ hồ sơ kế toán thuế
  • Tư vấn xử lý tối ưu nghĩa vụ thuế & kiện toàn hồ sơ thuế.
  • Thuyết minh & giải trình trong kỳ kiểm tra của CQT.

Thống kê nội bộ của chúng tôi cho thấy, khách hàng sử dụng dịch vụ này của Thuế Tâm Việt thường giảm > 36% ngân sách dự phòng của kỳ quyết toán thuế.

Chúng tôi hi vọng với đội ngũ nhân sự am hiểu về luật thuế, vững vàng về nghiệp vụ, nhiệt tình và tận tâm của chúng tôi sẽ giúp Quí công ty tối ưu thuế và bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

 

-----v-----

Trong trường hợp cần trao đổi thêm về dịch vụ, xin Quí vị liên hệ theo thông tin dưới đây:

          Lương Thị Thu – CEO

Mobile: (+84)98 165 9925 * Email: thult@thuetamviet.com

 

TƯ VẤN QUYẾT TOÁN THUẾ

 

Quyết toán nghĩa vụ về thuế với Cơ quan thuế (CQT) là việc sẽ xẩy đến trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhằm giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa thiệt hại về thuế , qui trình thực hiện dịch vụ Tư vấn quyết toán thuế của chúng tôi như sau:

  • Tra soát & lập báo cáo dự báo rủi ro từ hồ sơ kế toán thuế
  • Tư vấn xử lý tối ưu nghĩa vụ thuế & kiện toàn hồ sơ thuế.
  • Thuyết minh & giải trình trong kỳ kiểm tra của CQT.

Thống kê nội bộ của chúng tôi cho thấy, khách hàng sử dụng dịch vụ này của Thuế Tâm Việt thường giảm > 36% ngân sách dự phòng của kỳ quyết toán thuế.

Chúng tôi hi vọng với đội ngũ nhân sự am hiểu về luật thuế, vững vàng về nghiệp vụ, nhiệt tình và tận tâm của chúng tôi sẽ giúp Quí công ty tối ưu thuế và bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

-----v-----

Trong trường hợp cần trao đổi thêm về dịch vụ, xin Quí vị liên hệ theo thông tin dưới đây:

          Lương Thị Thu – CEO

Mobile: (+84)98 165 9925 * Email: thult@thuetamviet.com

TƯ VẤN QUYẾT TOÁN THUẾ

Quyết toán nghĩa vụ về thuế với Cơ quan thuế (CQT) là việc sẽ xẩy đến trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhằm giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa thiệt hại về thuế , qui trình thực hiện dịch vụ Tư vấn quyết toán thuế của chúng tôi như sau:

  • Tra soát & lập báo cáo dự báo rủi ro từ hồ sơ kế toán thuế
  • Tư vấn xử lý tối ưu nghĩa vụ thuế & kiện toàn hồ sơ thuế.
  • Thuyết minh & giải trình trong kỳ kiểm tra của CQT.

Thống kê nội bộ của chúng tôi cho thấy, khách hàng sử dụng dịch vụ này của Thuế Tâm Việt thường giảm > 36% ngân sách dự phòng của kỳ quyết toán thuế.

Chúng tôi hi vọng với đội ngũ nhân sự am hiểu về luật thuế, vững vàng về nghiệp vụ, nhiệt tình và tận tâm của chúng tôi sẽ giúp Quí công ty tối ưu thuế và bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

-----v-----

Trong trường hợp cần trao đổi thêm về dịch vụ, xin Quí vị liên hệ theo thông tin dưới đây:

          Lương Thị Thu – CEO

Mobile: (+84)98 165 9925 * Email: thult@thuetamviet.com

Bài viết khác