Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

 

0911.95.8838

Dịch vụ Kê khai TNCN người nước ngoài

 

 

Đối với những người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, việc nắm rõ các quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là cần thiết để đảm bảo tuân thủ đúng luật pháp. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về TNCN dành cho người nước ngoài, bao gồm cách tính, quyết toán, các trường hợp miễn giảm cũng như giới thiệu về dịch vụ quyết toán thuế TNCN của Công ty Tâm Việt.

 

1. Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài là gì?

 

 Khái niệm thuế TNCN cho người nước ngoài

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế mà người lao động phải đóng góp cho nhà nước dựa trên thu nhập hàng năm của họ. Đối với người nước ngoài, việc phải nộp thuế TNCN hay không phụ thuộc vào tình trạng cư trú của họ tại Việt Nam.

Phân loại người nước ngoài theo tình trạng cư trú

Theo luật thuế Việt Nam, người nước ngoài được phân loại thành hai nhóm:

 1. Cá nhân cư trú: Là người đã có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam.
 1. Cá nhân không cư trú: Là người có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch và không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam.

Sự phân loại này ảnh hưởng trực tiếp đến cách tính và mức thuế TNCN mà người nước ngoài phải đóng.

Ví dụ minh họa

 • Ông John, một chuyên gia nước ngoài, đã có mặt tại Việt Nam trong 200 ngày trong năm 2023. Theo đó, ông John được coi là cá nhân cư trú và phải nộp thuế TNCN cho toàn bộ thu nhập từ nguồn Việt Nam và nước ngoài.
 • Bà Sarah, một nhà báo người Anh, đến Việt Nam công tác trong 120 ngày trong năm 2023. Bà Sarah được xem là cá nhân không cư trú và chỉ phải nộp thuế TNCN cho thu nhập từ nguồn Việt Nam.

 

2. Cách tính PIT cho cá nhân không cư trú

 

Những điều cần biết về thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

 

Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân không cư trú

 

Đối với cá nhân không cư trú, chỉ những khoản thu nhập từ nguồn Việt Nam mới phải chịu thuế TNCN. Các khoản thu nhập này bao gồm:

 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả.
 • Thu nhập từ kinh doanh tại Việt Nam.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam.
 • Thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.
 • Thu nhập khác có nguồn tại Việt Nam.

 

Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú

 

Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú được tính theo thuế suất toàn phần, không áp dụng biểu thuế toàn phần như đối với cá nhân cư trú. Cụ thể:

 • Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Thuế suất 20%.
 • Đối với thu nhập khác: Thuế suất từ 0,1% đến 25% tùy theo loại thu nhập.

Ví dụ: Ông David, một chuyên gia người Mỹ, có thu nhập từ tiền lương tại Việt Nam là 100 triệu đồng trong năm 2023. Với tư cách là cá nhân không cư trú, ông David phải nộp thuế TNCN cho khoản thu nhập này theo thuế suất 20%, tương đương 20 triệu đồng.

 

Các khoản được miễn thuế TNCN

 

Cá nhân không cư trú cũng được hưởng một số khoản miễn thuế TNCN nhất định, bao gồm:

 • Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng.
 • Thu nhập từ bồi thường giải phóng mặt bằng.
 • Thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ.
 • Các khoản trợ cấp, phụ cấp theo quy định của pháp luật.

 

Tự quyết toán thuế TNCN được không?

 

Quy định về quyết toán thuế TNCN

 

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, tất cả cá nhân (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) có nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN hàng năm. Quyết toán thuế TNCN là việc xác định số thuế phải nộp hoặc được hoàn lại trong năm tính thuế.

 

Các trường hợp phải quyết toán thuế TNCN

 

Cá nhân phải quyết toán thuế TNCN trong các trường hợp sau:

 • Có thu nhập chịu thuế từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Có thu nhập vượt quá mức thu nhập miễn thuế.
 • Có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không được khấu trừ thuế tại nguồn.
 • Có yêu cầu được hoàn thuế TNCN.

 

Cách tự quyết toán thuế TNCN

 

Cá nhân có thể tự quyết toán thuế TNCN bằng cách nộp Tờ khai quyết toán thuế TNCN và các hồ sơ, chứng từ liên quan cho cơ quan thuế trước ngày 30 tháng 3 của năm sau năm tính thuế.

Tuy nhiên, việc tự quyết toán thuế TNCN khá phức tạp và dễ mắc sai sót, đặc biệt đối với người nước ngoài có thể gặp khó khăn về ngôn ngữ và hiểu biết về luật pháp thuế Việt Nam. Do đó, nhiều người th ường lựa chọn sử dụng dịch vụ quyết toán thuế của các công ty chuyên nghiệp.

 

3. Thu nhập chịu thuế đối với người nước ngoài tính như thế nào?

 

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

 

Đối với người nước ngoài, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm các khoản sau:

 • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công khác.
 • Các khoản thù lao, phụ cấp, trợ cấp và các khoản khác có tính chất lương.
 • Tiền nhà ở, điện nước, điện thoại và các khoản khác do người sử dụng lao động trả hộ.

 

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, đầu tư

 

Những khoản thu nhập sau đây của người nước ngoài cũng phải chịu thuế TNCN:

 • Thu nhập từ kinh doanh, sản xuất, xây dựng, vận tải, dịch vụ tại Việt Nam.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam.
 • Thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.
 • Thu nhập từ quỹ đầu tư, trái phiếu, cổ phiếu tại Việt Nam.

 

Những khoản thu nhập không chịu thuế

 

Một số khoản thu nhập của người nước ngoài được miễn thuế TNCN, bao gồm:

 • Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng.
 • Thu nhập từ bồi thường giải phóng mặt bằng.
 • Thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ.
 • Các khoản trợ cấp, phụ cấp theo quy định của pháp luật.

 

4. Miễn giảm thuế TNCN cho người nước ngoài có yêu cầu gì?

 

Điều kiện miễn thuế TNCN cho người nước ngoài

 

Để được miễn thuế TNCN, người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Là cá nhân cư trú tại Việt Nam theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
 2. Có thu nhập chịu thuế từ nước ngoài đã bị tính và nộp thuế ở nước ngoài.
 3. Có xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về việc đã nộp thuế.

 

Hồ sơ yêu cầu miễn thuế TNCN

 

Khi yêu cầu miễn thuế TNCN, người nước ngoài cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN.
 • Bản chính hoặc bản sao có công chứng xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về việc đã nộp thuế.
 • Bản dịch tiếng Việt của xác nhận nộp thuế nước ngoài (nếu có).
 • Các giấy tờ, chứng từ liên quan khác.

 

Trường hợp được giảm 50% thuế TNCN

 

Nếu người nước ngoài không đủ điều kiện miễn thuế TNCN, họ có thể được giảm 50% số thuế TNCN phải nộp ở Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Là cá nhân cư trú tại Việt Nam.
 2. Có thu nhập chịu thuế từ nước ngoài.
 3. Nước ngoài đó có hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam.

 

5. Dịch vụ quyết toán thuế TNCN của Công ty Tâm Việt bao gồm

 

Giới thiệu về Công ty Tâm Việt

 

Công ty Tâm Việt là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, thuế và tư vấn cho các doanh nghiệp và cá nhân trong nước và nước ngoài. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, Tâm Việt luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng, nhanh chóng và hiệu quả.

 

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

 

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài của Công ty Tâm Việt bao gồm:

 • Xác định thu nhập chịu thuế và tính toán số thuế phải nộp.
 • Chuẩn bị và nộp Tờ khai quyết toán thuế TNCN cùng các hồ sơ, chứng từ liên quan.
 • Thực hiện các thủ tục khai, nộp và quyết toán thuế với cơ quan thuế.
 • Tư vấn về các quy định, chính sách thuế liên quan đến người nước ngoài.
 • Đại diện khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

 

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ quyết toán thuế TNCN của Tâm Việt

 

Bằng việc sử dụng dịch vụ quyết toán thuế TNCN của Tâm Việt, khách hàng sẽ được hưởng các lợi ích sau:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về thuế.
 • Giảm thiểu rủi ro bị phạt do khai sai hoặc trễ hạn.
 • Được tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm.
 • Dịch vụ nhanh chóng, chất lượng và giá cả hợp lý.

 

6. Kết luận

 

Việc nắm rõ các quy định về thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài là rất cần thiết để đảm bảo tuân thủ luật pháp và tránh bị phạt vi phạm. Tuy nhiên, quy trình quyết toán thuế TNCN khá phức tạp và dễ mắc sai sót, đặc biệt đối với người nước ngoài có thể gặp khó khăn về ngôn ngữ và hiểu biết về luật pháp thuế Việt Nam. Do đó, nhiều người thường lựa chọn sử dụng dịch vụ quyết toán thuế của các công ty chuyên nghiệp như Công ty Tâm Việt.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Tâm Việt cam kết cung cấp dịch vụ quyết toán thuế TNCN chất lượng cao, nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng là người nước ngoài. Khách hàng sẽ được hỗ trợ tối đa trong việc tuân thủ các quy định về thuế, đồng thời giảm thiểu rủi ro bị phạt vi phạm và tiết kiệm được thời gian, công sức.

Nếu bạn là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam và cần hỗ trợ về quyết toán thuế TNCN, hãy liên hệ với Công ty Tâm Việt ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất.

 

Chúng tôi tự tin với nhiều năm kinh nghiệm giúp hàng chục doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc… được hưởng số tiền hoàn thuế thành công trong thời gian sớm nhất. 100% khách hàng của chúng tôi đều hài lòng về dịch vụ của Thuế Tâm Việt và sẵn sàng giới thiệu cho đối tác khác.

 

Hotline liên hệ tư vấn chăm sóc doanh nghiệp: 0911.95.8838

 

Thuế Tâm Việt - đồng hành cùng doanh nghiệp !

 

Tin tức khác