Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

 

0911.95.8838

Dịch vụ

 

 DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH

 1. ƯU ĐÃI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

 

 1. Tập hợp hồ sơ và tư vấn giấy tờ cần thiết để nộp ưu đãi cho doanh nghiệp.
 2. Viết báo cáo thuyết minh, giải trình ưu đãi
 3. Thời gian nhận "Xác nhận Ưu đãi" trong thời gian tối đa 45 ngày kể từ khi cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ.
 4. Hoàn lại 100% phí dịch vụ nếu không xin được giấy xác nhận ưu đãi. Chính sách này nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa của doanh nghiệp và tạo sự tin tưởng trong quá trình hợp tác.

 2. KIỂM TRA HỒ SƠ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 

 1. Tiếp nhận thông tin
 2. Phân tích chức năng và rủi ro
 3. Phân tích tài chính
 4. Phân tích các bên liên quan
 5. Lựa chọn phương pháp chuyển giá phù hợp
 6. Hỗ trợ khi CQ thuế yêu cầu

 

 3. HOÀN THUẾ GTGT & XNK

 

 1. Thời gian thực hiện <= 45 ngày và hình thức dịch vụ là "chìa khóa trao tay".
 2. Hoàn trả phí khi dịch vụ nếu không thành công.
 3. Phí dịch vụ là tỷ lệ phần trăm (%) của tiền thuế được hoàn.
 4. Thuyết minh / đàm phán trong kỳ kiểm xét sau hoàn thuế.

 4. TRA SOÁT RỦI RO & TƯ VẤN TỐI ƯU HỒ SƠ THUẾ 

 

 1. Đánh giá hồ sơ thuế của doanh nghiệp: Xác định các khoản thuế doanh nghiệp đã kê khai và nộp, bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, các loại thuế khác...
 2. Phân tích rủi ro về hồ sơ thuế: Nhận diện các điểm yếu, lỗ hổng có thể dẫn đến rủi ro về thuế.
 3. Kiến nghị biện pháp phòng ngừa rủi ro: Đề xuất các giải pháp để khắc phục các điểm yếu, hạn chế trong hồ sơ thuế.
 4. Báo cáo kết quả tra soát: Lập báo cáo chi tiết về kết quả tra soát rủi ro hồ sơ thuế.
 5. Giải trình khi có cơ quan thuế yêu cầu
DỊCH VỤ THƯỜNG XUYÊN

 1. KÊ KHAI TNCN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

 1. Tư vấn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 2. Lập và nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN
 3. Hỗ trợ dịch thuật tư vấn trực tiếp cho CEO ngôn ngữ Anh - Nhật - Việt (dịch thuật tiếng Hàn, Trung quốc, Đài Loan...)


 2. KẾ TOÁN THUẾ

 

 1. Lập kế hoạch và quản lý các nghĩa vụ thuế: lập kế hoạch, theo dõi, nhắc nhở khách hàng nộp đúng hạn tránh phát sinh tiền phạt, thông báo cập nhật các thay đổi chính sách thuế
 2. Hạch toán, theo dõi các khoản thuế: kê khai lập báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, ...) theo định kỳ.
 3. Tư vấn quản lý đánh giá các rủi ro về thuế
 4. Hỗ trợ đại diện DN khi làm việc với cơ quan thuế.

 DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH

 1. ƯU ĐÃI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

 

 

 1. Tập hợp hồ sơ và tư vấn giấy tờ cần thiết để nộp ưu đãi cho doanh nghiệp.
 2. Viết báo cáo thuyết minh, giải trình ưu đãi
 3. Thời gian nhận "Xác nhận Ưu đãi" trong thời gian tối đa 45 ngày kể từ khi cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ.
 4. Hoàn lại 100% phí dịch vụ nếu không xin được giấy xác nhận ưu đãi. Chính sách này nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa của doanh nghiệp và tạo sự tin tưởng trong quá trình hợp tác.

 

 Xem thêm

 

    -------------------------------------------------------------

 

 2. KIỂM TRA HỒ SƠ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 

 

 1. Tiếp nhận thông tin
 2. Phân tích chức năng và rủi ro
 3. Phân tích tài chính
 4. Phân tích các bên liên quan
 5. Lựa chọn phương pháp chuyển giá phù hợp
 6. Hỗ trợ khi CQ thuế yêu cầu

 

 Xem thêm

 

-------------------------------------------------------------

 

 3. HOÀN THUẾ GTGT & XNK

 

 

 1. Thời gian thực hiện <= 45 ngày và hình thức dịch vụ là "chìa khóa trao tay".
 2. Hoàn trả phí khi dịch vụ nếu không thành công.
 3. Phí dịch vụ là tỷ lệ phần trăm (%) của tiền thuế được hoàn.
 4. Thuyết minh và đàm phán trong kỳ kiểm xét sau hoàn thuế.

 

 Xem thêm

 

  -------------------------------------------------------------

 4. TRA SOÁT RỦI RO & TƯ VẤN TỐI ƯU HỒ SƠ THUẾ

 

 

 1. Đánh giá hồ sơ thuế của doanh nghiệp: Xác định các khoản thuế doanh nghiệp đã kê khai và nộp, bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, các loại thuế khác...
 2. Phân tích rủi ro về hồ sơ thuế: Nhận diện các điểm yếu, lỗ hổng có thể dẫn đến rủi ro về thuế.
 3. Kiến nghị biện pháp phòng ngừa rủi ro: Đề xuất các giải pháp để khắc phục các điểm yếu, hạn chế trong hồ sơ thuế.
 4. Báo cáo kết quả tra soát: Lập báo cáo chi tiết về kết quả tra soát rủi ro hồ sơ thuế.
 5. Giải trình khi có cơ quan thuế yêu cầu

 

 Xem thêm

 

  --------------------------------------------------------------------------------

DỊCH VỤ THƯỜNG XUYÊN

 1. KÊ KHAI TNCN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

 

 1. Tư vấn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 2. Lập và nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN
 3. Hỗ trợ dịch thuật tư vấn trực tiếp cho CEO ngôn ngữ Anh - Nhật - Việt (dịch thuật tiếng Hàn, Trung quốc, Đài Loan...)

 

 Xem thêm

 

  -------------------------------------------------------------

 2. KẾ TOÁN THUẾ

 

 

 1. Lập kế hoạch và quản lý các nghĩa vụ thuế: lập kế hoạch, theo dõi, nhắc nhở khách hàng nộp đúng hạn tránh phát sinh tiền phạt, thông báo cập nhật các thay đổi chính sách thuế
 2. Hạch toán, theo dõi các khoản thuế: kê khai lập báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, ...) theo định kỳ.
 3. Tư vấn quản lý đánh giá các rủi ro về thuế
 4. Hỗ trợ đại diện DN khi làm việc với cơ quan thuế.

 

 Xem thêm

 

 

Bài viết khác