Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

 

0911.95.8838

VẤN ĐỀ  &  GIẢI PHÁP

100%  điều các CEO muốn nói khi đón nhận

kết luận kiểm tra thuế là:

 

"Tôi không đồng ý"
"Kết luận này không công bằng"

 

99% kết luận của trưởng đoàn kiểm tra luôn thể hiện

số tiền thuế còn phải nộp và số tiền phạt chậm nộp

Vậy, CEO phải làm gì ?!

 

VẤN ĐỀ  &  GIẢI PHÁP

100%  điều các CEO muốn nói khi đón nhận

kết luận kiểm tra thuế là:

 

"Tôi không đồng ý"
"Kết luận này không công bằng"

 

99% kết luận của trưởng đoàn kiểm tra luôn thể hiện

số tiền thuế còn phải nộp và số tiền phạt chậm nộp

Vậy, CEO phải làm gì ?!

 

VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP

100% điều các CEO muốn nói khi đón nhận

kết luận kiểm tra thuế là:

"Tôi không đồng ý"
"Kết luận này không công bằng"

99% kết luận của trưởng đoàn kiểm tra luôn thể hiện

số tiền thuế còn phải nộp và số tiền phạt chậm nộp

Vậy, CEO phải làm gì ?!

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ THUẾ TÂM VIỆT

THUẾ TÂM VIỆT không chỉ cung cấp dịch vụ về thuế mà cam kết sẽ làm một luật sư về thuế đáng tin cậy của Quí doanh nghiệp.

THUẾ TÂM VIỆT không chỉ cung cấp dịch vụ về thuế mà cam kết sẽ làm một luật sư về thuế đáng tin cậy của Quí doanh nghiệp.

 THUẾ TÂM VIỆT không chỉ cung cấp dịch vụ về thuế mà cam kết sẽ làm một luật sư về thuế đáng tin cậy của Quí doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia

Thuế Tâm Việt

Đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm thực tế, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức, doanh nghiệp lớn, đặc biệt rất am tường các quy định của pháp luật đã góp phần tạo nên một thương hiệu Thuế Tâm Việt uy tín và chất lượng.

Mr.

Đặng Bình Minh

Mrs.

Lương Thị Thu

Mrs.

Đào Hồng Ngọc

TRA SOÁT RỦI RO VỀ THUẾ
TRƯỚC THỜI ĐIỂM KIỂM XÉT THUẾ

(+84) 911 95 8838

Khách hàng tiêu biểu

"Chúng ta không thể thay đổi hướng gió nhưng có thể điều chỉnh cánh buồm."

 

"Chúng ta không thể thay đổi hướng gió nhưng có thể điều chỉnh cánh buồm."

 

 "Chúng ta không thể thay đổi hướng gió nhưng có thể điều chỉnh cánh buồm."