YOUR VOICE AT THE TAXMAN

 

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

 

(+84) 902 685 525

TRA SOÁT RỦI RO & TƯ VẤN TỐI ƯU HỒ SƠ THUẾ

TRA SOÁT RỦI RO & TƯ VẤN TỐI ƯU HỒ SƠ THUẾ

 

 

 

Kinh doanh tại Việt nam có thể dễ dàng nhưng không mấy đơn giản trong việc đối thoại với CQT, đặc biệt là đối với CEO người nước ngoài. Trong trường hợp doanh nghiệp bị phạt về thuế thì CEO có thể bị ảnh hưởng:ảnh hưởng về uy tín, tiền bạc hoặc có thể liên quan đến lao lý (cấm xuất cảnh ).

 

Lợi ích của dịch vụ tra soát của Thuế Tâm Việt:

*Tính toán, dự báo số thuế phải nộp bổ sung và tư vấn phương án xử lý.
* Báo cáo được thực hiện bằng 02 ngôn ngữ : tiếng Việt & Anh (nếu KH có nhu cầu)
* Tư vấn trực tiếp cho CEO phương pháp tối ưu hồ sơ thuế.

* Hỗ trợ đàm phán thời điểm kiểm tra thuế với CQT.

* Hỗ trợ tra cứu hóa đơn liên quan đến đơn vị bỏ địa điểm kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm dịch vụ bao gồm:

* Báo cáo tra soát về rủi ro thuế được in trên giấy cứng với 2 ngôn ngữ : tiếng Việt & Anh (nếu KH có nhu cầu)

* 120 phút tư vấn trực tiếp từ chuyên gia thuế trụ sở doanh nghiệp

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT

LIÊN HỆ: (+84) 902 685 525

 

 

 

 

TRA SOÁT RỦI RO & TƯ VẤN TỐI ƯU HỒ SƠ THUẾ

 

Kinh doanh tại Việt nam có thể dễ dàng nhưng không mấy đơn giản trong việc đối thoại với CQT, đặc biệt là đối với CEO người nước ngoài. Trong trường hợp doanh nghiệp bị phạt về thuế thì CEO có thể bị ảnh hưởng:ảnh hưởng về uy tín, tiền bạc hoặc có thể liên quan đến lao lý (cấm xuất cảnh ).

 

Lợi ích của dịch vụ tra soát của Thuế Tâm Việt
* Tính toán, dự báo số thuế phải nộp bổ sung và tư vấn phương án xử lý
* Báo cáo được thực hiện bằng 02 ngôn ngữ: tiếng Việt & Anh (nếu KH có nhu cầu)
* Tư vấn trực tiếp cho CEO phương pháp tối ưu hồ sơ thuế.
* Hỗ trợ đàm phán thời điểm kiểm tra thuế với cơ quan Thuế
* Hỗ trợ tra cứu hóa đơn liên quan đến đơn vị bỏ địa điểm kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm dịch vụ bao gồm 
* Báo cáo tra soát rủi ro về thuế được in trên giấy cứng với 2 ngôn ngữ: tiếng Việt & Anh (nếu KH có nhu cầu)
* 120 phút tư vấn trực tiếp từ chuyên gia thuế trụ sở doanh nghiệp .

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ: (+84) 981 659 925

 

TRA SOÁT RỦI RO & TƯ VẤN TỐI ƯU HỒ SƠ THUẾ

Kinh doanh tại Việt nam có thể dễ dàng nhưng không mấy đơn giản trong việc đối thoại với CQT, đặc biệt là đối với CEO người nước ngoài. Trong trường hợp doanh nghiệp bị phạt về thuế thì CEO có thể bị ảnh hưởng:ảnh hưởng về uy tín, tiền bạc hoặc có thể liên quan đến lao lý (cấm xuất cảnh ).

Lợi ích của dịch vụ tra soát của Thuế Tâm Việt:

* Tính toán, dự báo số thuế phải nộp bổ sung và tư vấn phương án xử lý

* Báo cáo được thực hiện bằng 02 ngôn ngữ: tiếng Việt & Anh (nếu KH có nhu cầu)

* Tư vấn trực tiếp cho CEO phương pháp tối ưu hồ sơ thuế

* Hỗ trợ đàm phán thời điểm kiểm tra thuế với cơ quan Thuế

* Hỗ trợ tra cứu hóa đơn liên quan đến đơn vị bỏ địa điểm kinh doanh

 

Sản phẩm dịch vụ bao gồm:

* Báo cáo tra soát rủi ro về thuế được in trên giấy cứng với 2 ngôn ngữ: tiếng Việt & Anh (nếu KH có nhu cầu)

* 120 phút tư vấn trực tiếp từ chuyên gia thuế trụ sở doanh nghiệp.

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ: (+84) 981 659 925

 

Tin tức khác