YOUR VOICE AT THE TAXMAN

 

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

 

(+84) 902 685 525

Tư vấn hoàn thuế

TƯ VẤN HOÀN THUẾ (Thuế Xuất nhập khẩu & VAT)

Doanh nghiệp FDI tại Việt nam được ưu đãi về thuế thông qua hình thức phổ biến là “Hoàn thuế” .

Tuy nhiên sẽ là tốn kém thời gian và tiền bạc (không chính thức) để nhận được ưu đãi này.

Vì sao nên dùng dịch vụ thuế Tâm Việt:

 • Thời gian thực hiện =< 45 ngày.
 • Phí dịch vụ được tính trên % số tiền thuế được hoàn.
 • Hoàn trả kinh phí nếu dịch vụ không thành công.
 • Dịch vụ trọn gói: lập hồ sơ - giao dịch với CQT - thuyết minh, đàm phán khi kiểm tra sau thời điểm hoàn thuế.

Các loại hình dịch vụ tư vấn hoàn thuế của chúng tôi:

 • Hoàn thuế VAT cho dự án đầu tư.
 • Hoàn thuế VAT cho sản xuất xuất khẩu.
 • Hoàn thuế nhập khẩu cho sản xuất gia công, SXXK.
BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ:  (+84) 902 685 525

 

TƯ VẤN HOÀN THUẾ (Thuế XNK & VAT)

Doanh nghiệp FDI tại Việt nam được ưu đãi về thuế thông qua hình thức phổ biến là “Hoàn thuế” . Tuy nhiên sẽ là tốn kém thời gian và tiền bạc (không chính thức) để nhận được ưu đãi này.

Vì sao nên dùng dịch vụ thuế Tâm Việt :

 • Thời gian thực hiện =< 45 ngày.
 • Phí dịch vụ được tính trên % số tiền thuế được hoàn.
 • Hoàn trả kinh phí nếu dịch vụ không thành công.
 • Dịch vụ trọn gói: lập hồ sơ - giao dịch với CQT - thuyết minh, đàm phán khi kiểm tra sau thời điểm hoàn thuế.

Các loại hình dịch vụ hoàn thuế của chúng tôi:

 • Hoàn thuế VAT cho dự án đầu tư.
 • Hoàn thuế VAT cho sản xuất xuất khẩu.
 • Hoàn thuế nhập khẩu cho sản xuất gia công, SXXK.
BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ:  (+84) 902 685 525

 

TƯ VẤN HOÀN THUẾ

(Thuế XNK & VAT)

 

Doanh nghiệp FDI tại Việt nam được ưu đãi về thuế thông qua hình thức phổ biến là “Hoàn thuế” . Tuy nhiên sẽ là tốn kém thời gian và tiền bạc (không chính thức) để nhận được ưu đãi này.

Vì sao nên dùng dịch vụ thuế Tâm Việt:

 • Thời gian thực hiện =< 45 ngày.
 • Phí dịch vụ được tính trên % số tiền thuế được hoàn.
 • Hoàn trả kinh phí nếu dịch vụ không thành công.
 • Dịch vụ trọn gói: lập hồ sơ - giao dịch với CQT - thuyết minh, đàm phán khi kiểm tra sau thời điểm hoàn thuế.

Các dịch vụ hoàn thuế của chúng tôi:

 • Hoàn thuế VAT cho dự án đầu tư.
 • Hoàn thuế VAT cho sản xuất xuất khẩu.
 • Hoàn thuế nhập khẩu cho sản xuất gia công, SXXK.
BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ:  (+84) 902 685 525

Tin tức khác