Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

 

0911.95.8838

Tư vấn đàm phán, kiểm tra giao dịch liên kết

Tư vấn lập hồ sơ - đàm phán kiểm tra giao dịch liên kết

Cơ quan thuế Việt nam yêu cầu 31/3 hàng năm là thời điểm nộp tờ khai giao dịch liên kết (GDLK)đối với những doanh nghiệp có doanh thu > 50 tỷ/năm.

Đồng thời với tờ khai là hồ sơ thông tin về GDLK cần lưu trữ tại trụ sở doanh nghiệp để sẵn sàng phục vụ cho kỳ kiểm tra GDLK. Đối thoại với cơ quan thuế trong kỳ kiểm tra GDLK là điều không dễ, do đó dịch vụ Thuế Tâm Việt bao gồm những tiện ích sau:

 • Hỗ trợ lập tờ khai GDLK trước thời điểm 31/3.
 • Tập hợp tài liệu & lập hồ sơ GDLK.
 • Tư vấn trực tiếp tối ưu hồ sơ thuế (tại trụ sở doanh nghiệp)
 • Thuyết minh & đàm phán trong kỳ kiểm tra GDLK của CQT.

 

 

Sản phẩm dịch vụ bao gồm:

 • Tờ khai GDLK
 • Hồ sơ thông tin GDLK
 • 120 phút tư vấn về thuế tại trụ sở khách hàng.
 • Thuyết minh & đàm phán trong kỳ kiểm tra GDLK của CQT

 

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ: (+84) 902 685 525

 

 

Tư vấn lập hồ sơ - đàm phán kiểm tra giao dịch liên kết

Cơ quan thuế Việt nam yêu cầu 31/3 hàng năm là thời điểm nộp tờ khai giao dịch liên kết (GDLK)đối với những doanh nghiệp có doanh thu > 50 tỷ/năm.

Đồng thời với tờ khai là hồ sơ thông tin về GDLK cần lưu trữ tại trụ sở doanh nghiệp để sẵn sàng phục vụ cho kỳ kiểm tra GDLK. Đối thoại với cơ quan thuế trong kỳ kiểm tra GDLK là điều không dễ, do đó dịch vụ Thuế Tâm Việt bao gồm những tiện ích sau:

 • Hỗ trợ lập tờ khai GDLK trước thời điểm 31/3.
 • Tập hợp tài liệu & lập hồ sơ GDLK.
 • Tư vấn trực tiếp tối ưu hồ sơ thuế (tại trụ sở doanh nghiệp)
 • Thuyết minh & đàm phán trong kỳ kiểm tra GDLK của CQT.

Sản phẩm dịch vụ bao gồm:

 • Tờ khai GDLK
 • Hồ sơ thông tin GDLK
 • 120 phút tư vấn về thuế tại trụ sở khách hàng.
 • Thuyết minh & đàm phán trong kỳ kiểm tra GDLK của CQT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ: (+84) 902 685 525

Tư vấn lập hồ sơ - đàm phán kiểm tra giao dịch liên kết

 

Cơ quan thuế Việt nam yêu cầu 31/3 hàng năm là thời điểm nộp tờ khai giao dịch liên kết (GDLK)đối với những doanh nghiệp có doanh thu > 50 tỷ/năm.

Đồng thời với tờ khai là hồ sơ thông tin về GDLK cần lưu trữ tại trụ sở doanh nghiệp để sẵn sàng phục vụ cho kỳ kiểm tra GDLK. Đối thoại với cơ quan thuế trong kỳ kiểm tra GDLK là điều không dễ, do đó dịch vụ Thuế Tâm Việt bao gồm những tiện ích sau:

 • Hỗ trợ lập tờ khai GDLK trước thời điểm 31/3.
 • Tập hợp tài liệu & lập hồ sơ GDLK.
 • Tư vấn trực tiếp tối ưu hồ sơ thuế (tại trụ sở doanh nghiệp)
 • Thuyết minh & đàm phán trong kỳ kiểm tra GDLK của CQT.

Sản phẩm dịch vụ bao gồm:

 • Tờ khai GDLK
 • Hồ sơ thông tin GDLK
 • 120 phút tư vấn về thuế tại trụ sở khách hàng.
 • Thuyết minh & đàm phán trong kỳ kiểm tra GDLK của CQT

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT

LIÊN HỆ: (+84) 902 685 525

Tin tức khác