Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

 

0911.95.8838

Ông Lê Trọng Trực

 

Mr. Lê Trọng Trực

 

- Giám đốc dịch vụ (CCO)

- Tư vấn chính sách thuế.

- Ứng dụng công nghệ tra soát rủ ro thuế.

 

Sinh ngày 19/7/1973 . 
Nguyên quán: Yên Mỹ, Tam Điệp, Hà Nam Ninh, nay gọi là Yên Mô, Ninh Bình.

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN  
 • Kỹ sư kinh tế xây dựng - Trường ĐHGTVT
 • Chứng chỉ đao tạo của FSB
ƯU ĐIỂM  
 • Cầu thị & kiên trì với mục tiêu
 • Linh hoạt - nhạy bén – phản ứng nhanh
KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP  
 • 16 năm quản lý dự án dự án giao thông.
 • Dự án lớn nhất đã từng điều hành là : 586 tỷ (Mở rộng & cải tạo QL1 đoạn Khánh Hòa).
 • 02 năm phát triển mạng BTS Viettel.
 • 01 năm là CEO và 04 năm là CMO trong công ty về dịch vụ công nghệ viễn thông; 
KẾ HOẠCH  
 • Thiết kế thành công hệ thống liên minh dịch vụ tư vấn thuế & tài chính đủ mạnh ở miền Bắc
 • Làm việc không tuổi hưu (về hưu xanh)

Mr. Lê Trọng Trực

 

- Giám đốc dịch vụ (CCO)

- Tư vấn chính sách thuế.

- Ứng dụng công nghệ tra soát rủ ro thuế.

 

Sinh ngày 19/7/1973 . 
Nguyên quán: Yên Mỹ, Tam Điệp, Hà Nam Ninh, nay gọi là Yên Mô, Ninh Bình.

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN  
 • Kỹ sư kinh tế xây dựng - Trường ĐHGTVT
 • Chứng chỉ đao tạo của FSB
ƯU ĐIỂM  
 • Cầu thị & kiên trì với mục tiêu
 • Linh hoạt - nhạy bén – phản ứng nhanh
KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP  
 • 16 năm quản lý dự án dự án giao thông.
 • Dự án lớn nhất đã từng điều hành là : 586 tỷ (Mở rộng & cải tạo QL1 đoạn Khánh Hòa).
 • 02 năm phát triển mạng BTS Viettel.
 • 01 năm là CEO và 04 năm là CMO trong công ty về dịch vụ công nghệ viễn thông; 
KẾ HOẠCH  
 • Thiết kế thành công hệ thống liên minh dịch vụ tư vấn thuế & tài chính đủ mạnh ở miền Bắc
 • Làm việc không tuổi hưu (về hưu xanh)

Mr. Lê Trọng Trực

 

 

- Giám đốc dịch vụ (CCO)

- Tư vấn chính sách thuế.

- Ứng dụng công nghệ tra soát rủ ro thuế.

 

Sinh ngày 19/7/1973 . 
Nguyên quán: Yên Mỹ, Tam Điệp, Hà Nam Ninh, nay gọi là Yên Mô, Ninh Bình.

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Kỹ sư kinh tế xây dựng - Trường ĐHGTVT
 • Chứng chỉ đao tạo của FSB

 

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

 • 16 năm quản lý dự án dự án giao thông.
 • Dự án lớn nhất đã từng điều hành là : 586 tỷ (Mở rộng & cải tạo QL1 đoạn Khánh Hòa).
 • 02 năm phát triển mạng BTS Viettel.
 • 01 năm là CEO và 04 năm là CMO trong công ty về dịch vụ công nghệ viễn thông.

 

ƯU ĐIỂM

 • Cầu thị & kiên trì với mục tiêu
 • Linh hoạt - nhạy bén – phản ứng nhanh

 

KẾ HOẠCH

 • Thiết kế thành công hệ thống liên minh dịch vụ tư vấn thuế & tài chính đủ mạnh ở miền Bắc
 • Làm việc không tuổi hưu (về hưu xanh)

Bài viết khác