Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

 

0911.95.8838

Dịch vụ #1 cửa - kế toán thuế / kiểm toán

 

 

Vấn đề & Giải pháp:

Cuối tháng 12 hàng năm, Doanh nghiệp FDI tại Việt nam phải tiến hành kiểm toán BCTC để nộp cho cơ quan thuế Việt nam và thực tế là:

  • Tại thời điểm kiểm toán BCTC, những sai sót của kế toán thuế được phát hiện sẽ gần như không thể còn điều kiện để sửa chữa, điều chỉnh.
  • Báo cáo kiểm toán có yếu tố loại trừ.

 

Tại sao KHÔNG tự thực hiện 03 tháng/lần bởi kế toán thuế + kiểm toán viên ?!

>> DỊCH VỤ #1 cửa : KẾ TOÁN THUẾ - KIỂM TOÁN.

 

Mô tả sản phẩm dịch vụ:

  • Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế địa phương (theo ủy quyền).
  • Tư vấn lập kế hoạch thuế theo dự báo kết quả  trong năm.
  • Thực hiện kê khai thuế & lập hồ sơ kế toán thuế + báo cáo tài chính
  • Kiểm toán viên soát xét hồ sơ kế toán thuế 03 tháng/lần.
  • 03 tháng/lần: tư vấn trực tiếp với ban giám đốc tại trụ sở khách hàng.
  • Cam kết bàn giao báo cáo kiểm toán >> ngày 15 tháng 03 hàng năm.

 

-----v-----

 

Thông tin liên hệ:

  • Dungz Vu Tien ( Mr.) – FDI services manager
  • Hotline:( +84) 981 659 925 – Email: dungvt@thuetamviet.com

 

Tin tức khác