Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

 

0911.95.8838

Tư vấn / hậu kiểm kế toán thuế

 

 

 

TƯ VẤN & HẬU KIỂM KẾ TOÁN THUẾ

 

 

Dịch vụ tư vấn thuế tập trung vào 05 yếu tố

1 Tư vấn lập kế hoạch thuế
2 Tư vấn tối ưu chi phí thuế
3 Kiểm tra kế toán thuế
4 Tư vấn chuẩn bị hồ sơ cho kỳ kiểm tra thuế
5 Đại diện cho chủ doanh nghiệp đối thoại với CQT theo ủy quyền

 

 

Không phải chủ doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đối diện và đối thoại giải trình với CQT. Do đó, như một luật sư thuế, chúng tôi sẽ thay mặt chủ doanh nghiệp đối thoại với cơ quan thuế trên tinh thần: An toàn – kinh nghiệm – linh hoạt, để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.   ác chuyên gia CPA của Thuế Tâm Việt sẽ căn cứ trên số liệu lịch sử của doanh nghiệp cộng với mục tiêu tăng trưởng để lập ra một kế hoạch chi phí về thuế tối ưu nhất. Việc kiểm soát các tờ khai thuế cũng được giám sát chặt chẽ theo các đường biên của tổng chi phí đã được hoạch định và thống nhất với chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành.

 

 


 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ:  (+84) 911 95 8838

 

 

 

TƯ VẤN & HẬU KIỂM KẾ TOÁN THUẾ

 

Dịch vụ tư vấn thuế tập trung vào 05 yếu tố

 

1 Tư vấn lập kế hoạch thuế
2 Tư vấn tối ưu chi phí thuế
3 Kiểm tra kế toán thuế
4 Tư vấn chuẩn bị hồ sơ cho kỳ kiểm tra thuế
5 Đại diện cho chủ doanh nghiệp đối thoại với CQT theo ủy quyền


 

 

Không phải chủ doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đối diện và đối thoại giải trình với CQT. Do đó, như một luật sư thuế, chúng tôi sẽ thay mặt chủ doanh nghiệp đối thoại với cơ quan thuế trên tinh thần: An toàn – kinh nghiệm – linh hoạt, để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.   ác chuyên gia CPA của Thuế Tâm Việt sẽ căn cứ trên số liệu lịch sử của doanh nghiệp cộng với mục tiêu tăng trưởng để lập ra một kế hoạch chi phí về thuế tối ưu nhất. Việc kiểm soát các tờ khai thuế cũng được giám sát chặt chẽ theo các đường biên của tổng chi phí đã được hoạch định và thống nhất với chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành.

 

 


 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ:  (+84) 911 95 8838

 

 

 

TƯ VẤN & HẬU KIỂM

KẾ TOÁN THUẾ

 

Dịch vụ tư vấn thuế tập trung vào 5 yếu tố

 

1 Tư vấn lập kế hoạch thuế
2 Tư vấn tối ưu chi phí thuế
3 Kiểm tra kế toán thuế
4 Tư vấn chuẩn bị hồ sơ cho kỳ kiểm tra thuế
5 Đại diện cho chủ doanh nghiệp đối thoại với CQT theo ủy quyền

 


 

Không phải chủ doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đối diện và đối thoại giải trình với CQT. Do đó, như một luật sư thuế, chúng tôi sẽ thay mặt chủ doanh nghiệp đối thoại với cơ quan thuế trên tinh thần: An toàn – kinh nghiệm – linh hoạt, để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.

 

ác chuyên gia CPA của Thuế Tâm Việt sẽ căn cứ trên số liệu lịch sử của doanh nghiệp cộng với mục tiêu tăng trưởng để lập ra một kế hoạch chi phí về thuế tối ưu nhất. Việc kiểm soát các tờ khai thuế cũng được giám sát chặt chẽ theo các đường biên của tổng chi phí đã được hoạch định và thống nhất với chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành.

 


Chúng tôi xin giới thiệu 3 gói dịch vụ dưới đây để Quí vị tham khảo:

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ:  (+84) 911 95 8838

 

 

 

Tin tức khác