Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

Đồng hành cùng doanh nghiệp!

"Giải pháp thuế toàn diện - tiết kiệm tối đa"

 

0911.95.8838

Bà Lương Thị Thu

 

Bà LƯƠNG THỊ THU

 

- Tổng giám đốc

 

Bà Thu đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kế toán thuế và là người sáng lập Công ty Thuế Tâm Việt.

 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh
 • Cử nhân Luật kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán Tài chính)
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc Tài chính (CFO) do của Học viện PTI
 • Chứng chỉ đào tạo nghiên cứu thị trường chứng khoán năm 1999
 • Các chứng chỉ tập huấn luật thuế tại Hongkong 2016, tại Philippin 2017

 

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

 • 25 năm kinh nghiệm công tác với cương vị là: Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng.
 • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.
 • Tư vấn lập hồ sơ giao dịch liên kết cho các doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang.
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn thuế Việt nam (VTCA), kiêm Chủ tịch Chi hội tư vấn thuế Tỉnh Bắc Ninh (BNTCA).

 

Bà LƯƠNG THỊ THU

Tổng giám đốc

 

Bà Thu đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kế toán thuế và là người sáng lập Công ty Thuế Tâm Việt.

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh
 • Cử nhân Luật kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán Tài chính)
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc Tài chính (CFO) do của Học viện PTI
 • Chứng chỉ đào tạo nghiên cứu thị trường chứng khoán năm 1999
 • Các chứng chỉ tập huấn luật thuế tại Hongkong 2016, tại Philippin 2017

 

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

 • 25 năm kinh nghiệm công tác với cương vị là: Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng.
 • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.
 • Tư vấn lập hồ sơ giao dịch liên kết cho các doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang.
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn thuế Việt nam (VTCA), kiêm Chủ tịch Chi hội tư vấn thuế Tỉnh Bắc Ninh (BNTCA).

 

LƯƠNG THỊ THU

Tổng giám đốc

 

Bà Thu đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kế toán thuế và là người sáng lập Công ty Thuế Tâm Việt.

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh
 • Cử nhân Luật kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán Tài chính)
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc Tài chính (CFO) do của Học viện PTI
 • Chứng chỉ đào tạo nghiên cứu thị trường chứng khoán năm 1999
 • Các chứng chỉ tập huấn luật thuế tại Hongkong 2016, tại Philippin 2017

 

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

 • 25 năm kinh nghiệm công tác với cương vị là: Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng.
 • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.
 • Tư vấn lập hồ sơ giao dịch liên kết cho các doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang.
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn thuế Việt nam (VTCA), kiêm Chủ tịch Chi hội tư vấn thuế Tỉnh Bắc Ninh (BNTCA).

 

 

LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ  
 • Tư vấn Thuế - Kế toán
 • Tư vấn Thuế xuất nhập khẩu
 • Tư vấn Tài chính - Ngân hàng
 • Tư vấn giải quyết sự cố và rủi ro về thuế
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CHUYÊN MÔN  

2016

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính tặng cho Doanh nghiệp

 

2018

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính tặng cho Cá nhân
 • Bằng khen của Hội tư vấn thuế Việt Nam tặng cho Doanh nghiệp
CÔNG TÁC XÃ HỘI & THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC  
 • Giám đốc hỗ trợ BNI (Busi-ness Network Internation-al) khu vực Hà Nội 2
 • Phó chủ tịch - Trưởng ban Tài chính Câu lạc bộ CEO Chìa khóa thành công
 • Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội
LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ  
 • Tư vấn Thuế - Kế toán
 • Tư vấn Thuế xuất nhập khẩu
 • Tư vấn Tài chính - Ngân hàng
 • Tư vấn giải quyết sự cố và rủi ro về thuế
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CHUYÊN MÔN  

2016

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính tặng cho Doanh nghiệp

 

2018

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính tặng cho Cá nhân
 • Bằng khen của Hội tư vấn thuế Việt Nam tặng cho Doanh nghiệp
CÔNG TÁC XÃ HỘI & THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC  
 • Giám đốc hỗ trợ BNI (Busi-ness Network Internation-al) khu vực Hà Nội 2
 • Phó chủ tịch - Trưởng ban Tài chính Câu lạc bộ CEO Chìa khóa thành công
 • Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội

LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán
 • Tư vấn Thuế xuất nhập khẩu
 • Tư vấn Tài chính - Ngân hàng
 • Tư vấn giải quyết sự cố và rủi ro về thuế

 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CHUYÊN MÔN

2016

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính tặng cho Doanh nghiệp

2018

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính tặng cho Cá nhân
 • Bằng khen của Hội tư vấn thuế Việt Nam tặng cho Doanh nghiệp

 

CÔNG TÁC XÃ HỘI & THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Giám đốc hỗ trợ BNI (Business Network International) khu vực Hà Nội 2
 • Phó chủ tịch - Trưởng ban Tài chính Câu lạc bộ CEO Chìa khóa thành công
 • Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội

 

 

CÁC HÌNH ẢNH

 

 


 

Bài viết khác