YOUR VOICE AT THE TAXMAN

 

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

 

(+84) 902 685 525

KẾ TOÁN HẢI QUAN

Theo qui định của Luật Hải Quan, ngày 31/3 hàng năm là hạn cuối cùng mà các doanh nghiệp gia công, nhập sản xuất – xuất khẩu, doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan và doanh nghiệp chế xuất phải nộp báo cáo quyết toán ( BCQT) cho cơ quan Hải quan địa phương.

Như vai trò của một kế toán hải quan, chúng tôi mang đến quí vị dịch vụ này với mong muốn doanh nghiệp sản xuất – xuất khẩu, gia công xuất khẩu chủ động, hạn chế tối đa rủi ro từ các khoản phạt của Cơ quan hải quan ( CQHQ ) trong kỳ“kiểm tra báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư , thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu”:

Phạm vi dịch vụ:

  •  Hỗ trợ xây dựng định mức sản xuất thực tế.
  • Tư vấn đồng bộ định mức thuế (vs) định mức hải quan
  • Lập hồ sơ BCQT và nộp CQHQ
  •  Thuyết minh & giải trình trong kỳ kiểm tra  với CQHQ

-----v-----

Trong trường hợp cần trao đổi thêm về dịch vụ, xin Quí vị liên hệ theo thông tin dưới đây:

          Vũ Tiến Dũng – Giám đốc dich vụ

Mobile: (+84)98 165 9925 * Email: dungvt@thuetamviet.com

 

 

 

 

 

Tin tức khác