YOUR VOICE AT THE TAXMAN

 

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

 

(+84) 902 685 525

Ông Vũ Tiến Dũng

 

 

Ông VŨ TIẾN DŨNG

 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, ông đã được bầu vào vị trí Tổng thư ký Hội tư vấn thuế tỉnh Bắc Ninh. Hiện ông đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Thuế Tâm Việt.

 

 

NGÔN NGỮ:  Tiếng Việt & Tiếng Anh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 

 • Kỹ sư kinh tế xây dựng Đại học Giao thông vận tải

 

 • Cử nhân Luật

 

 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Marketing (CMO) trường đào tạo doanh nhân PTI

 

 • Chứng chỉ tập huấn thuế của Hội tư vấn thuế châu Á – Thái Bình Dương (AOTCA) năm 2016, 2017

 

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

 

 • 10 năm kinh nghiệm chuyên viên kinh tế - kế hoạch

 

 • 15 năm làm việc với vai trò Giám đốc dự án hạ tầng giao thông tại Việt nam và Lào.

 

 • Tư vấn lập hồ sơ giao dịch liên kết cho các doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang.

 

 • Tổng thư ký Hội tư vấn thuế tỉnh Bắc Ninh.

 

Ông VŨ TIẾN DŨNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, ông đã được bầu vào vị trí Tổng thư ký Hội tư vấn thuế tỉnh Bắc Ninh. Hiện ông đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Thuế Tâm Việt.

 

NGÔN NGỮ: Tiếng Việt & Tiếng Anh

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 

 • Kỹ sư kinh tế xây dựng Đại học Giao thông vận tải
 • Cử nhân Luật
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Marketing (CMO) trường đào tạo doanh nhân PTI
 • Chứng chỉ tập huấn thuế của Hội tư vấn thuế châu Á – Thái Bình Dương (AOTCA) năm 2016, 2017
 

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

 

 • 10 năm kinh nghiệm chuyên viên kinh tế - kế hoạch
 • 15 năm làm việc với vai trò Giám đốc dự án hạ tầng giao thông tại Việt nam và Lào.
 • Tư vấn lập hồ sơ giao dịch liên kết cho các doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang.
 • Tổng thư ký Hội tư vấn thuế tỉnh Bắc Ninh.

 

 

 

Ông  VŨ TIẾN DŨNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, ông đã được bầu vào vị trí Tổng thư ký Hội tư vấn thuế tỉnh Bắc Ninh. Hiện ông đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Thuế Tâm Việt

 

 

NGÔN NGỮ: Tiếng Việt & Tiếng Anh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Kỹ sư kinh tế xây dựng Đại học Giao thông vận tải
 • Cử nhân Luật
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Marketing (CMO) trường đào tạo doanh nhân PTI
 • Chứng chỉ tập huấn thuế của Hội tư vấn thuế châu Á – Thái Bình Dương (AOTCA) năm 2016, 2017

 

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

 • 10 năm kinh nghiệm chuyên viên kinh tế - kế hoạch
 • 15 năm làm việc với vai trò Giám đốc dự án hạ tầng giao thông tại Việt nam và Lào.
 • Tư vấn lập hồ sơ giao dịch liên kết cho các doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang.
 • Tổng thư ký Hội tư vấn thuế tỉnh Bắc Ninh.

 

CÁC HÌNH ẢNH

 

 


 

Bài viết khác