Nghị định 182/2013/NĐ-CP về tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2014

Theo nội dung Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ 01/01/2014 thì mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lên 2.700.000 đồng. Bài toán tăng lương này luôn kéo theo một số biến động lớn về giá cả với các mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu, điện, xi măng, sắt thép…. Đây thực sự là một bài toán khó giải sau mỗi đợt có quyết định tăng mức lương tối thiểu. Việc tăng lương này ảnh hưởng trái chiều tới tình hình kinh tế xã hội, là nỗi trăn trở của phần lớn người dân trên khắp cả nước.

  1. Tên Văn bản:

Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

  1. Đối tượng áp dụng:

Người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

  1. Hiệu lực thi hành:

Từ ngày 01/01/2014

  1. Một số điểm mới so với Nghị định cũ:

Một số nội dung khác biệt của 2 Nghị định

Nghị định cũ

Nghị định mới

Tên NĐ

Nghị định 103/2012/NĐ-CP

Nghị định 182/2013/NĐ-CP

Ngày hiệu lực NĐ

Từ ngày 4/12/2012

Từ ngày 01/01/2014

Mức lương áp dụng

1.900.000 đồng

2.700.000 đồng

  1. Đường link tham khảo:

 http://iluat.com/nghi-dinh-1822013nd-cp-quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vun...