YOUR VOICE AT THE TAXMAN

 

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

 

(+84) 902 685 525

Tư vấn hoàn thuế

 

TƯ VẤN HOÀN THUẾ

(Thuế Xuất nhập khẩu & VAT)

 

Doanh nghiệp FDI tại Việt nam được ưu đãi về thuế thông qua hình thức phổ biến là “Hoàn thuế” .

Tuy nhiên sẽ là tốn kém thời gian và tiền bạc (không chính thức) để nhận được ưu đãi này.

 

 

Vì sao nên dùng dịch vụ thuế Tâm Việt: I Thời gian thực hiện =< 45 ngày 
II Phí dịch vụ được tính trên % số tiền thuế được hoàn
III Hoàn trả kinh phí nếu dịch vụ không thành công 
  IV Dịch vụ trọn gói: lập hồ sơ - giao dịch với CQT - thuyết minh, đàm phán khi kiểm tra sau thời điểm hoàn thuế

 

Các loại hình dịch vụ tư vấn hoàn thuế của chúng tôi:

o

Hoàn thuế VAT cho dự án đầu tư
o Hoàn thuế VAT cho sản xuất xuất khẩu
o Hoàn thuế nhập khẩu cho sản xuất gia công, SXXK.
BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ:  (+84) 902 685 525

 

 

 

TƯ VẤN HOÀN THUẾ

(Thuế XNK & VAT)

 

 

Doanh nghiệp FDI tại Việt nam được ưu đãi về thuế thông qua hình thức phổ biến là “Hoàn thuế” . Tuy nhiên sẽ là tốn kém thời gian và tiền bạc (không chính thức) để nhận được ưu đãi này.

 

Vì sao nên dùng dịch vụ thuế Tâm Việt :

I Thời gian thực hiện = < 45 ngày .
II Phí dịch vụ được tính trên % số tiền thuế được hoàn.
III Hoàn trả kinh phí nếu dịch vụ không thành công.
IV Dịch vụ trọn gói : lập hồ sơ - giao dịch với CQT – thuyết minh,đàm phán khi kiểm tra sau thời điểm sau hoàn thuế.

 

Các loại hình dịch vụ hoàn thuế của chúng tôi:

o Hoàn thuế VAT cho dự án đầu tư
o Hoàn  thuế VAT cho sản xuất xuất khẩu
o Hoàn thuế nhập khẩu cho sản xuất gia công, SXXK

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ:  (+84) 902 685 525

 

 

 

TƯ VẤN HOÀN THUẾ

(Thuế XNK & VAT)

 

 

Doanh nghiệp FDI tại Việt nam được ưu đãi về thuế thông qua hình thức phổ biến là “Hoàn thuế” . Tuy nhiên sẽ là tốn kém thời gian và tiền bạc (không chính thức) để nhận được ưu đãi này.

 

Vì sao nên dùng dịch vụ thuế Tâm Việt:

I Thời gian thực hiện = < 45 ngày .
II Phí dịch vụ được tính trên % số tiền thuế được hoàn
III Hoàn trả kinh phí nếu dịch vụ không thành công.
IV Dịch vụ trọn gói: lập hồ sơ - giao dịch với CQT - thuyết minh, đàm phán khi kiểm tra sau thời điểm sau hoàn thuế.

 

Các dịch vụ hoàn thuế của chúng tôi:

o Hoàn thuế VAT cho dự án đầu tư
o Hoàn  thuế VAT cho sản xuất xuất khẩu
o

Hoàn thuế nhập khẩu cho sản xuất gia công, SXXK. 

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ:  (+84) 902 685 525

Tin tức khác