YOUR VOICE AT THE TAXMAN

 

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

 

(+84) 902 685 525

Thuyết minh - Đàm phán kiểm xét thuế

 

THUYẾT MINH / ĐÀM PHÁN KIỂM XÉT THUẾ

 

 

I Thuế Tâm Việt chuyên đại diện cho cá nhân và doanh nghiệp trong các trường hợp thanh kiểm tra thuế (tại trụ sở CQT hoặc trụ sở doanh nghiệp). Chúng tôi đã xử lý thành công ~ 100 trường hợp thanh kiểm tra thuế.
II Là những người đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực kế toán thuế, Thuế Tâm Việt thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi đối mặt với những kỳ thanh kiểm tra thuế.
III Tham gia dịch vụ này Quý Doanh nghiệp sẽ có 3 sự lựa chọn cho 3 tình huống:
 

1/  Doanh nghiệp đã nhận được thông báo kiểm tra thuế


2/  Doanh nghiệp đang trong kỳ thanh kiểm tra thuế


3/  Doanh nghiệp đã nhận được biên bản kết luận thanh kiểm tra về thuế

 

Trường hợp 1

Chúng tôi sẽ giúp quý vị chậm lại thời điểm thanh kiểm tra của CQT bằng đề nghị hợp pháp để có thời gian “tra soát rủi ro về thuế trước thời điểm thanh kiểm tra thuế”.


Kết quả của báo cáo tra soát sẽ cho quý vị một bức tranh toàn cảnh nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp cùng sự tư vấn của các chuyên gia am hiểu luật thuế. Khách hàng sử dụng dịch vụ này của Thuế Tâm Việt thường giảm được 36% ngân sách dự phòng của kỳ quyết toán thuế.

Trường hợp 2

Chúng tôi sẽ nhận ủy quyền từ chủ doanh nghiệp, tiếp quản và tương tác với đoàn kiểm tra.


Thuế Tâm Việt sẽ trở thành cầu nối giữa khách hàng và CQT, thay mặt khách hàng thực hiện việc kê khai, quyết toán và làm các thủ tục về thuế. Đội ngũ nhân sự am hiểu về luật thuế, vững vàng về nghiệp vụ, nhiệt tình và tận tâm của chúng tôi sẽ giúp khách hàng tối ưu thuế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Trường hợp 3

Đây là những dịch vụ ít mong muốn nhất của chúng tôi. Quý khách hàng cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ này.

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ: (+84) 902 685 525

 

THUYẾT MINH / ĐÀM PHÁN KIỂM XÉT THUẾ

 

 

I Thuế Tâm Việt chuyên đại diện cho cá nhân và doanh nghiệp trong các trường hợp thanh kiểm tra thuế (tại trụ sở CQT hoặc trụ sở doanh nghiệp). Chúng tôi đã xử lý thành công ~ 100 trường hợp thanh kiểm tra thuế.
II Là những người đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực kế toán thuế, Thuế Tâm Việt thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi đối mặt với những kỳ thanh kiểm tra thuế.
III Tham gia dịch vụ này Quý Doanh nghiệp sẽ có 3 sự lựa chọn cho 3 tình huống:
 

1/  Doanh nghiệp đã nhận được thông báo kiểm tra thuế


2/  Doanh nghiệp đang trong kỳ thanh kiểm tra thuế


3/  Doanh nghiệp đã nhận được biên bản kết luận thanh kiểm tra về thuế

Trường hợp 1

Chúng tôi sẽ giúp quý vị chậm lại thời điểm thanh kiểm tra của CQT bằng đề nghị hợp pháp để có thời gian “tra soát rủi ro về thuế trước thời điểm thanh kiểm tra thuế”.


Kết quả của báo cáo tra soát sẽ cho quý vị một bức tranh toàn cảnh nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp cùng sự tư vấn của các chuyên gia am hiểu luật thuế. Khách hàng sử dụng dịch vụ này của Thuế Tâm Việt thường giảm được 36% ngân sách dự phòng của kỳ quyết toán thuế.

 

Trường hợp 2

Chúng tôi sẽ nhận ủy quyền từ chủ doanh nghiệp, tiếp quản và tương tác với đoàn kiểm tra.


Thuế Tâm Việt sẽ trở thành cầu nối giữa khách hàng và CQT, thay mặt khách hàng thực hiện việc kê khai, quyết toán và làm các thủ tục về thuế. Đội ngũ nhân sự am hiểu về luật thuế, vững vàng về nghiệp vụ, nhiệt tình và tận tâm của chúng tôi sẽ giúp khách hàng tối ưu thuế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

 

Trường hợp 3

Đây là những dịch vụ ít mong muốn nhất của chúng tôi. Quý khách hàng cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ này.

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ: (+84) 902 685 525

 

THUYẾT MINH / ĐÀM PHÁN KIỂM XÉT THUẾ

 

Thuế Tâm Việt chuyên đại diện cho cá nhân và doanh nghiệp trong các trường hợp thanh kiểm tra thuế (tại trụ sở CQT hoặc trụ sở doanh nghiệp). Chúng tôi đã xử lý thành công ~ 100 trường hợp thanh kiểm tra thuế.

 

Là những người đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực kế toán thuế, Thuế Tâm Việt thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi đối mặt với những kỳ thanh kiểm tra thuế.

 

Tham gia dịch vụ này Quý Doanh nghiệp sẽ có 3 sự lựa chọn cho 3 tình huống:

 

1/  Doanh nghiệp đã nhận được thông báo kiểm tra thuế


2/  Doanh nghiệp đang trong kỳ thanh kiểm tra thuế


3/  Doanh nghiệp đã nhận được biên bản kết luận thanh kiểm tra về thuế

 

 

Trường hợp 1

Chúng tôi sẽ giúp quý vị chậm lại thời điểm thanh kiểm tra của CQT bằng đề nghị hợp pháp để có thời gian “tra soát rủi ro về thuế trước thời điểm thanh kiểm tra thuế”.


Kết quả của báo cáo tra soát sẽ cho quý vị một bức tranh toàn cảnh nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp cùng sự tư vấn của các chuyên gia am hiểu luật thuế. Khách hàng sử dụng dịch vụ này của Thuế Tâm Việt thường giảm được 36% ngân sách dự phòng của kỳ quyết toán thuế.

 

Trường hợp 2

Chúng tôi sẽ nhận ủy quyền từ chủ doanh nghiệp, tiếp quản và tương tác với đoàn kiểm tra.


Thuế Tâm Việt sẽ trở thành cầu nối giữa khách hàng và CQT, thay mặt khách hàng thực hiện việc kê khai, quyết toán và làm các thủ tục về thuế. Đội ngũ nhân sự am hiểu về luật thuế, vững vàng về nghiệp vụ, nhiệt tình và tận tâm của chúng tôi sẽ giúp khách hàng tối ưu thuế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

 

Trường hợp 3

Đây là những dịch vụ ít mong muốn nhất của chúng tôi. Quý khách hàng cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ này.

 

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ: (+84) 902 685 525

 

Tin tức khác