YOUR VOICE AT THE TAXMAN

 

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

 

(+84) 902 685 525

THUYẾT MINH - ĐÀM PHÁN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

THUYẾT MINH ĐÀM PHÁN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

20% là số thuế tối thiểu mà doanh nghiệp có thể bị phạt khi bị cơ quan hải quan phát hiện khai tăng đinh mức sản xuất trong kỳ kiểm tra báo cáo quyết toán ( hay còn gọi là báo cáo xuất - nhập - tồn ).

Cũng theo qui định của Luật Hải Quan, ngày 31/3 hàng năm là hạn cuối cùng mà các doanh nghiệp gia công, nhập sản xuất – xuất khẩu, doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan và doanh nghiệp chế xuất phải nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan Hải quan địa phương.

Chúng tôi mang đến quí vị dịch vụ này với mong muốn doanh nghiệp SMEs đặc biệt là những doanh nghiệp FDI chủ động, hạn chế tối đa rủi ro về thuế trong kỳ kiểm tra sau thông quan của CQHQ.

 

     Phạm vi dịch vụ:

  1.  Tư vấn kiểm kê kho
  1.  Tư vấn xây dựng định mức thực tế
  1.  Đối chiếu và đồng bộ với số liệu của CQHQ
  1.  Dự báo rủi ro về thuế & tư vấn tối ưu
  1. Lập hồ sơ báo cáo XNT và nộp CQHQ
  1. Thuyết trình - thương thuyết kết luận kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sản phẩm dịch vụ bao gồm:

  • Hồ sơ BCQT nộp CQHQ
  • Định mức sản xuất & thuyết minh cơ sở xây dựng định mức
  • 120 phút tư vấn trực tiếp từ chuyên gia thuế tại trụ sở doanh nghiệp.
  • Đại diện chủ doanh nghiệp tương tác với đoàn kiểm tra của CQHQ (khi khách hàng yêu cầu)

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT

LIÊN HỆ: (+84) 902 685 525

 

 

 

 

THUYẾT MINH ĐÀM PHÁN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

20% là số thuế tối thiểu mà doanh nghiệp có thể bị phạt khi bị cơ quan hải quan phát hiện khai tăng đinh mức sản xuất trong kỳ kiểm tra báo cáo quyết toán ( hay còn gọi là báo cáo xuất - nhập - tồn ).

Cũng theo qui định của Luật Hải Quan, ngày 31/3 hàng năm là hạn cuối cùng mà các doanh nghiệp gia công, nhập sản xuất – xuất khẩu, doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan và doanh nghiệp chế xuất phải nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan Hải quan địa phương.

Chúng tôi mang đến quí vị dịch vụ này với mong muốn doanh nghiệp SMEs đặc biệt là những doanh nghiệp FDI chủ động, hạn chế tối đa rủi ro về thuế trong kỳ kiểm tra sau thông quan của CQHQ.

 

Phạm vi dịch vụ
* Tư vấn kiểm kê kho
* Tư vấn xây dựng định mức thực tế
* Đối chiếu & đồng bộ với số liệu của CQHQ
* Dự báo rủi ro về thuế & tư vấn tối ưu
* Thuyết trình - Thương thuyết kết luận kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm dịch vụ bao gồm
* Hồ sơ báo cáo quyết toán nộp CQHQ
* Định mức sản xuất & thuyết minh cơ sở xây dựng định mức
* 120 phút tư vấn trực tiếp từ chuyên gia thuế tại trụ sở doanh nghiệp
* Đại diện chủ doanh nghiệp tương tác với đoàn kiểm tra của CQHQ ( khi khách hàng yêu cầu)

 

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ: (+84) 902 685 525

 

THUYẾT MINH ĐÀM PHÁN

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

 

20% là số thuế tối thiểu mà doanh nghiệp có thể bị phạt khi bị cơ quan hải quan phát hiện khai tăng đinh mức sản xuất trong kỳ kiểm tra báo cáo quyết toán ( hay còn gọi là báo cáo xuất - nhập - tồn ).

Cũng theo qui định của Luật Hải Quan, ngày 31/3 hàng năm là hạn cuối cùng mà các doanh nghiệp gia công, nhập sản xuất – xuất khẩu, doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan và doanh nghiệp chế xuất phải nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan Hải quan địa phương.

Chúng tôi mang đến quí vị dịch vụ này với mong muốn doanh nghiệp SMEs đặc biệt là những doanh nghiệp FDI chủ động, hạn chế tối đa rủi ro về thuế trong kỳ kiểm tra sau thông quan của CQHQ.

 

 

Phạm vi dịch vụ:

* Tư vấn kiểm kê kho

* Tư vấn xây dựng định mức thực tế

* Đối chiếu & đồng bộ với số liệu của CQHQ

* Dự báo rủi ro về thuế & tư vấn tối ưu

* Lập hồ sơ báo cáo XNT & nộp CQHQ

* Thuyết trình - thương thuyết kết luận kiểm tra

 

Sản phẩm dịch vụ bao gồm:

* Hồ sơ BCQT nộp CQHQ

* Định mức sản xuất & thuyết minh cơ sở xây dựng định mức

* 120 phút tư vấn trực tiếp từ chuyên gia thuế trụ sở doanh nghiệp

* Đại diện chủ doanh nghiệp tương tác với đoàn kiểm tra của CQHQ

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT
LIÊN HỆ: (+84) 902 685 525

 

Tin tức khác