YOUR VOICE AT THE TAXMAN

 

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

YOUR VOICE AT THE TAXMAN

"Thuyết minh / đàm phán kiểm xét thuế"

 

(+84) 902 685 525

Luật sư Đỗ Quang Hưng

 

 

Luật sư ĐỖ QUANG HƯNG

 

- Thành viên Hội đồng quản trị 

- Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh

 

Luật sư Đỗ Quang Hưng có hơn 13 năm kinh nghiệm hành nghề luật. Trước khi gia nhập Thuế Tâm Việt, Luật sư Hưng đã có nhiều năm làm luật sư nội bộ cho các doanh nghiệp Nhà nước về xây dựng và kinh doanh bất động sản; tham gia tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn tổ chức hệ thống mô hình quản trị doanh nghiệp cho các công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán,...

 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN  
 • Thạc sĩ Luật về hợp đồng tại Trung tâm Luật doanh nghiệp (ĐH Montpellier 1 – Cộng hòa Pháp năm 2005)
 • Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư (Học viện Tư pháp năm 2006)
 • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam (năm 2009)
 • Chứng chỉ tốt nghiệp khóa học thẩm định giá của Bộ Tài chính (năm 2008)
 • Chứng chỉ tư vấn luật chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (năm 2007)
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN  
 • Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động đầu tư, góp vốn dưới hình thức hợp đồng hoặc thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn soạn thảo các hợp đồng kinh tế, dân sự
 • Tư vấn quản trị rủi ro cho doanh nghiệp
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp (tranh chấp cổ đông, tranh chấp lao động)
KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP  
 • Tư vấn luật kinh doanh tại một chi nhánh của một hãng luật của Đoàn luật sư Paris (Pháp) tại Việt Nam.
 • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 • Luật sư điều hành công ty TNHH luật Lawpro.

 

 

Luật sư ĐỖ QUANG HƯNG

Thành viên Hội đồng quản trị -
Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh

 

Luật sư Đỗ Quang Hưng có hơn 13 năm kinh nghiệm hành nghề luật. Trước khi gia nhập Thuế Tâm Việt, Luật sư Hưng đã có nhiều năm làm luật sư nội bộ cho các doanh nghiệp Nhà nước về xây dựng và kinh doanh bất động sản; tham gia tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn tổ chức hệ thống mô hình quản trị doanh nghiệp cho các công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán,...

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN  
 • Thạc sĩ Luật về hợp đồng tại Trung tâm Luật doanh nghiệp (ĐH Montpellier 1 – Cộng hòa Pháp năm 2005)
 • Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư (Học viện Tư pháp năm 2006)
 • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam (năm 2009)
 • Chứng chỉ tốt nghiệp khóa học thẩm định giá của Bộ Tài chính (năm 2008)
 • Chứng chỉ tư vấn luật chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (năm 2007)
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN  
 • Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động đầu tư, góp vốn dưới hình thức hợp đồng hoặc thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn soạn thảo các hợp đồng kinh tế, dân sự
 • Tư vấn quản trị rủi ro cho doanh nghiệp
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp (tranh chấp cổ đông, tranh chấp lao động)
KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP  
 • Tư vấn luật kinh doanh tại một chi nhánh của một hãng luật của Đoàn luật sư Paris (Pháp) tại Việt Nam.
 • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 • Luật sư điều hành công ty TNHH luật Lawpro.

 

Luật sư ĐỖ QUANG HƯNG

Thành viên Hội đồng quản trị -

Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh

 

Luật sư Đỗ Quang Hưng có hơn 13 năm kinh nghiệm hành nghề luật. Trước khi gia nhập Thuế Tâm Việt, Luật sư Hưng đã có nhiều năm làm luật sư nội bộ cho các doanh nghiệp Nhà nước về xây dựng và kinh doanh bất động sản; tham gia tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn tổ chức hệ thống mô hình quản trị doanh nghiệp cho các công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán,...

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Thạc sĩ Luật về hợp đồng tại Trung tâm Luật doanh nghiệp (ĐH Montpellier 1 – Cộng hòa Pháp năm 2005)
 • Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư (Học viện Tư pháp năm 2006)
 • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam (năm 2009)
 • Chứng chỉ tốt nghiệp khóa học thẩm định giá của Bộ Tài chính (năm 2008)
 • Chứng chỉ tư vấn luật chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (năm 2007)

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động đầu tư, góp vốn dưới hình thức hợp đồng hoặc thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn soạn thảo các hợp đồng kinh tế, dân sự
 • Tư vấn quản trị rủi ro cho doanh nghiệp
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp (tranh chấp cổ đông, tranh chấp lao động)

 

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

 • Tư vấn luật kinh doanh tại một chi nhánh của một hãng luật của Đoàn luật sư Paris (Pháp) tại Việt Nam.
 • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 • Luật sư điều hành công ty TNHH luật Lawpro.

 

Bài viết khác